ΤΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ UNICERT – PRIMARY

H Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, παρέχει  επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης  στον τομέα της Πληροφορικής. Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται για την Πιστοποίηση  στη Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υαναγνωρισμένο  από τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και αποδεκτό από το  Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και  διαπιστευμένο  από την Ε.ΣΥ.Δ. κατά  ISO/IEC 17024:2012 .

ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΝΑΙ:

 • Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ (Πιστοποίηση από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο λόγω διαπίστευσης από Ε.ΣΥ.Δ.
 • Κατάλληλο για διαδικασίες αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Αναγνωρισμένο για Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 • Κατάλληλο για τον Ιδιωτικό Τομέα
 • Αποδεκτό από όλες τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΣΕΠ (δήμους, νοσοκομεία, λιμενικό κλπ)
 • Ισχύει δια βίου (δεν χρειάζεται ανανέωση)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση μαθημάτων για τις ενότητες (Word, Excel, Internet, Windows,  Power  PointAccess  )
 • 100 ώρες e-learning μέσω πλατφόρμας
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση μέσω demo
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (σεναριακές ασκήσεις, βίντεο)
 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση  (για όλες τις ενότητες)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι είναι όλοι οι Φοιτητές (ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) ,οι Πολύτεκνοι και οι Άνεργοι (κάτοχοι κάρτες ανεργίας ΟΑΕΔ) και όσοι έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν την αναγνωρισμένη πιστοποίηση πληροφορικής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα μπορούν να διαρκέσουν, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών σας, από 2 εβδομάδες και 3 μήνες από την έναρξη της.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τουλάχιστον τρεις ενότητες (Word, Excel, Internet κλπ.) είναι υποχρεωτική. Το πτυχίο εκδίδεται άμεσα. Ειδικά για τους συμμετέχοντες του προγράμματος σε περίπτωση αποτυχίας  δεν επιβαρύνονται  με επιπλέον εξέταστρα ( ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ). Το Κ.Δ.Β.Μ.2 Ευρωπρόοδος είναι εξεταστικό κέντρο του φορέα πιστοποίησης Universal Certification Solutions – Unicert.

ΚΩΣΤΟΣ

 • UNICERT PRIMARY 3 ENOTHTΩΝ   160 ευρώ
 • UNICERT  PRIMARY 6  EΝΟΤΗΤΩΝ  στα 230 ευρώ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ORBIS