Υπηρεσίες

Τεστ  επαγγελματικού  προσανατολισμού

Ατομικές  συνεδρίες  παιδιών. εφήβων  ενηλίκων  ( προσέγγιση  Συνθετική)

Σεμινάρια  δια ζώσης & εξ αποστάσεως

Πιστοποιήσεις – βεβαιώσεις

Υπηρεσίες  ειδικής  αγωγής  από  εκπαιδευτικούς  συνεργάτες του κέντρου

Παρέχονται εκπαιδευτές  ξένων γλωσσών για  ιδιαίτερα  μαθήματα & προετοιμασία  εξετάσεων