Υπηρεσίες

  • Τεστ  επαγγελματικού  προσανατολισμού- Συμβουλευτική
  • Ατομικές  συνεδρίες  παιδιών. εφήβων  ενηλίκων  ( προσέγγιση  Συνθετική Συμβουλευτική )
  • Σεμινάρια  δια ζώσης & εξ αποστάσεως ( Λαμβάνεται πιστοποίηση ή βεβαίωση )
  • Παρέχονται εκπαιδευτές  ξένων γλωσσών για  ιδιαίτερα  μαθήματα & προετοιμασία  εξετάσεων