Συμβουλευτική – Ατομικές Συνεδρίες

  • Τεστ  επαγγελματικού  προσανατολισμού- Συμβουλευτική
  • Ατομικές  συνεδρίες  εφήβων  ενηλίκων  ( προσέγγιση  Συνθετική Συμβουλευτική )