Η  Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2  και η  Unicert  σε συνεργασία με το  Επιμελητήριο Λάρισας , προσφέρουν πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων διάρκειας  160  ωρών.  Το υπόψιν πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτικών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξη τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών. Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές-σπουδαστές, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακής εμπειρίας, σε εκπαιδευτές Σχολών Γονέων, καθώς επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικουρήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού καλύπτει τις τελευταίες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συγκροτείται. . . . . . . . . . εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων. Ειδικά για τους διαμένοντες στους Νομούς Αττικής και Λάρισας, το Κ.Δ.Β.Μ. Η Ευρωπροόοδος προσφέρει με την παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου  δωρεάν πιστοποίηση στις ενότητες του Α.Σ.Ε.Π. από τη  UNICERT , διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης δεξιοτήτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια  160 διδακτικές ώρες  που κατανέμονται ως εξής:

 • 144 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Αλληλογνωριμία, Στόχοι πρόγραμμα, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
 • Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι
 • Δυναμική της Ομάδας
 • Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό-Πολιτισμικό πλαίσιο
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική Διεργασία
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαιδευτικό υλικό – εποπτικά μέσα – Χώρος
 • Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση 20′ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

260€ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ 2 ΔΟΣΕΙΣ 

Ημερομηνία έναρξης:  Κάθε Μήνα

Χώροι διεξαγωγής εξ αποστάσεως: Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – email: centerorbis@gmail.com 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ