• Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής ERP

Απευθύνεται το Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής
 • Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου
 • Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
 • Αποφοίτους Κολεγίων – ΙΕΚ
 • Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.

Διδάσκουν επαγγελματίες καθηγητές

Διδακτικές 120 ώρες διάρκειας 4 μηνών    

Κόστος 500 €

Τρόποι Παρακολούθησης

 • E-Learning

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9

 • Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Βασικές λογιστικές αρχές
 • Μέγεθος οντοτήτων και Λογιστικά Αρχεία (Άρθρα 1 – 7)
 • Διπλογραφικά Βιβλία (Γ΄ κατηγορίας) – Τήρηση Βιβλίων ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ.
 • Διακίνηση – Παραστατικά Πωλήσεων (τιμολόγηση συναλλαγών) – Αποδείξεις σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις
 • Εργασίες Προετοιμασίας Ελέγχου, Κλεισίματος Ισολογισμού – Φορολογικών Δηλώσεων –
 • Εργασίες Λογιστή στο Κλείσιμο Ισολογισμού
 • Τα δεδομένα μου

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε  βεβαίωση παρακολούθησης, που πιστοποιεί τις γνώσεις σας σε θέματα εργατικών και μισθοδοσίας.

 

Αναγνώριση  επαγγελματικής  Κατάρτησης   σε  άτομα  που  έχουν τελέσει  εργασία  ως  βοηθοί σε  λογιστικό  γραφείο. 

Στείλτε  email για  να ενημερωθείτε  για  την προσκόμιση  των δικαιολογητικών.