ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                               

                                      Κέντρο Εκπαίδευσης & Πιστοποιήσεων 

    
    Η εταιρεία” Αυτογνωσία Κύκλος Ψυχής” ανήκει στις Επιχειρήσεις που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση   & εκπαίδευση           

Ο Σκοπός του κέντρου είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. 

 Δημιουργήσαμε την Εταιρεία για να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και ενημέρωση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής , παρέχοντας υποστήριξη και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον εκπαιδευτικό τομέα , Σπουδές , επιμορφωτικά σεμινάρια , Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ( Πιστοποιήσεις ), Υπηρεσίες ψυχικής υγείας .Προσφέρουμε Συμβουλευτική επαγγελματική ανάπτυξη για τη δημιουργία εταιρειών είτε ατομικής επιχείρησης στα μέλη μας. 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  (ΑΓΕΜΚΟ ): 000000603011
Γενικό Εμπορικό Μητρώο  (Α.Γ.Ε.ΜΗ):  166226461000
Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο
Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

   

Πρόεδρος             

Λίλιαν Ηλιοπούλου

Δικαστική Ψυχολόγος Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου Πειραιά