Εκπαίδευση Και Πιστοποίηση Στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες WISC – III

Ειδική Αγωγή  Σεμινάρια 

Εισηγήτρια: Φραντζέσκα Καραγιάννη, MSc Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια και Ειδική Παιδαγωγός

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια : 20 ώρες

Διεξαγωγή : Διαδικτυακά

Εισηγήτρια : Φραντζέσκα Καραγιάννη, MSc Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Θέμα:  Εκπαίδευση στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία του ψυχομετρικού εργαλείου WISC-ΙΙΙ του Wechsler για Παιδιά και Εφήβους (Wechsler Intelligence Scale for Children).

ΕΝΑΡΞΗ    Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα 

Θεματικές Ενότητες

  1. Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα
  2. Παρουσίαση του WISC III
  3. Χορήγηση του WISC III
  4. Βαθμολόγηση του WISC III
  5. Ανάλυση του WISC III
  6. Συγγραφή έκθεσης του WISC III

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή σε άτομα που πρόκειται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αναλυτική Περιγραφή του Σεμιναρίου

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Αναμένεται

Κόστος

Παροχές

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και ηλεκτρονική ντοσιέ σημειώσεων .

email: centerorbis@gmail.com