•             Ατομικές Συνεδρίες Ενηλίκων 
  •             Συμβουλευτική οικογένεια
  •            Δημιουργία Ομάδας 

           

  •   Η τιμή για την κάθε ατομική συνεδρία είναι 40 ευρώ διάρκειας 60΄ της ώρας 
  •   Οι οικογενειακές συναντήσεις διαρκούν 9ο’ της ώρας
  •  Η τιμή για την κάθε συνεδρία οικογένειας ή Ζευγαριού είναι 65 ευρώ.
  •  Η υπηρεσία αυτή έχει σαν στόχο την ψυχολογική ενδυνάμωση τους σε θέματα που τυχόν απασχολούν

Δέχομαι με κατόπιν ραντεβού Δευτέρα – Πέμπτη ώρες από 14:00 – 21:00

Λίλιαν Ηλιοπούλου (Δικαστικός Πραγματογνώμων Ψυχολόγος Πρωτοδικείου Πειραιά)

 

http://