Ποια είναι η διαφορά μεταξύ άγχους και στρες;

Υπάρχει  άνθρωπος  στην εποχή  μας  που  δεν έχει  άγχος και  στρες ?  Από την ερώτηση και μόνο θεωρώ ότι  καταλαβαίνετε  πως  μιλάμε  για δύο διαφορετικές έννοιες ή καταστάσεις.

Το άγχος είναι μια επώδυνη συναισθηματική εμπειρία εσωτερικής δυσφορίας, απροσδιόριστης προέλευσης όπου κυριαρχεί αίσθημα επικείμενου κινδύνου, χαρακτηριζόμενη από ασάφεια και έλλειψη αντικειμενικότητας. Σε φυσιολογικά επίπεδα, οξύνεται η προσοχή αλλά και η προσπάθεια επίτευξης σκοπών .Σε αυξημένα μη φυσιολογικά επίπεδα, εκδηλώνεται αδυναμία λύσης προβλημάτων λόγω έκπτωσης της ικανότητας μάθησης και τάσης απομόνωσης του ατόμου.

Με τον όρο στρες εννοούμε την κατάσταση εκείνη κατά την οποία απειλείται ή διαταράσσεται η ψυχοσωματική ισορροπία του ατόμου. Λόγω του ότι το στρες έχει προσεγγιστεί από διάφορες επιστήμες, έχει οριστεί κατά πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι επικρατέστεροι είναι τρεις:

1) Ως στρεσογόνο ερέθισμα που προκαλεί ψυχολογική ένταση

2)Ως ψυχολογική και σωματική αντίδραση σε ψυχοπιεστικούς  παράγοντες. Από αυτή την άποψη είναι υποκειμενικό συναίσθημα ή σωματική αντίδραση που προκαλείται ως απάντηση σε στρεσογόνα γεγονότα ή καταστάσεις. Δεν έχουν τόση σημασία αυτές καθαυτές οι καταστάσεις στη ζωή ενός ατόμου, αλλά ο τρόπος που τις αντιλαμβάνεται, τις βιώνει και αντιδρά σε αυτές.

3)Η τρίτη προσέγγιση αναφέρεται στο στρες ως διεργασία, η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση και εκτυλίσσεται μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του.

Η σύγχρονη ψυχολογία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την αλληλεπίδραση, θεωρώντας ότι η επίδραση των στρεσογόνων παραγόντων  τροποποιούνται από τον τρόπο που το άτομο ερμηνεύει και βιώνει τους παράγοντες αυτούς.

Πιο  απλά :

Το stress είναι η φυσιολογική αντιμετώπιση του οργανισμού απέναντι σε ένα νέο ερέθισμα. Προκαλεί απελευθέρωση αδρεναλίνης ώστε ο οργανισμός να είναι σε εγρήγορση και να παίρνει αποφάσεις.

Αντίθετα το άγχος μοιάζει πιο πολύ με το αίσθημα του φόβου και της αδυναμίας επειδή ο οργανισμός δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Είναι μια αόριστη κατάσταση που προκαλεί ανησυχία, χωρίς σαφή αίτια.

L. Iliopoulou  Σύμβουλος Ψυχολογίας – Ψυχοθεραπεύτρια 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βασιλάκη, Ε. Τριλιβά, Σ.,(2001).Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπιση του. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Αντωνίου.,(2008).Ψυχολογία της Υγείας. Υγείας. Εκδόσεις Παπαζήση. Σειρά Εφαρμοσμένη Ψυχολογία. Αθήνα.

Νίκος Παπαδόπουλος. (2005). Λεξικο της Ψυχολογιας. Αθήνα: Συγχρονη εκδοτικη.

Rice, P.I. (2005). Η Ψυχολογία της Υγείας. Μπαρμπάτση, Μ. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.

 

 

Learn more