Δημόσια επικοινωνία – Τι πρέπει να γνωρίζω

ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ
Χρήση γλώσσας:
– σαφής
απλή
συγκεκριμένη
κατάλληλη γλώσσα
– Ύφος προφορικού και όχι γραπτού λόγου
ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ
(οπτικά βοηθήματα & απόδοση ομιλητή/τριας)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ
(το ακροατήριο κάνει κάτι)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
Πόσο θυμόμαστε;
3 ώρες μετά:
• ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟ: 70%
• ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ: 85%
3 μέρες μετά:
• ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟ: 10%
• ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ: 65%
ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΞΕΧΝΩ
ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ
ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Περιορίστε το θέμα
Περιγραφικό
Διαδικαστικό
Εννοιολογικό
2. Δηλώστε το συγκεκριμένο σκοπό σας και τη βασική ιδέα
σε μια πρόταση
3. Αναλύστε το ακροατήριο:
Δημογραφική ανάλυση
4. Εξοικειωθείτε με το περιβάλλον/χώρο
5. Συλλέξτε πληροφορίες κάνοντας έρευνα
Διαδίκτυο, βιβλία, εφημερίδες κ.α.
6. Οργανώστε την ομιλία
7. Κάντε εξάσκηση την ομιλία

Κτίσιμο αγωνίας
Ρητορικές ερωτήσεις
Συνταρακτικά στατιστικά στοιχεία
Ρητό
Περιστατικό
Χιούμορ

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

«Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος.» Αυτό είπε ο Έλληνας
συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης.

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΙΙ. ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
– ΟΡΙΣΜΟΣ
– ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
– ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ
– ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ
ΙΙΙ. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Σκοπός της ομιλίας μου είναι να παρουσιάσω………….
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
• ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
για να αποδείξετε
για να αποσαφηνίσετε
για να δημιουργήσετε ενδιαφέρον

ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΠΙΚΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΛΥΣΗ
ΑΙΤΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
• ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ Η ΦΡΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
«Στη σημερινή μου ομιλία έχω παρουσιάσει
………………………………………..

L. Iliopoulou Σύμβουλος Ψυχολογίας  – Ψυχοθεραπεύτρια

Learn more

About the Author: admin

You might like