ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security)
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)

Σε ποιους απευθύνεται

Όλους τους ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
 Αυτούς που έχει λήξει η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security.
 Ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για τα Σώματα Ασφαλείας. (Μοριοδότηση)

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 240 Ευρώ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Η τηλεκατάρτιση  ενδύκνειται σε όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα δια ζώσης και έχουν έστω και μικρή εξοικείωση με τους υπολογιστές.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές
επικοινωνήστε  στο τηλέφωνο 2104599336
Learn more