Αποκτήστε άδεια χειριστή Drone

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Μαθήματα χειριστή Drone

Θα ενημερωθείτε για την παρακολούθηση σεμιναρίου 10 ημερών περίπου και θα πάρετε πτυχίο

Α1,Α2,Α3  Κόστος   50€

Μετά  το  πτυχίο

Όποιος θέλει εργασία να μας   στείλει    email  και  θα  σας καλέσουμε  να  σας  δώσουμε  πληροφορίες