Επιμορφωτικά σεμινάρια για την Άνοια

Το Κέντρο”  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΧΗΣ ” συμμετέχοντας ενεργά σε κοινωνικές δράσεις που σκοπό έχουν την ανατροπή καθιερωμένων κοινωνικών αντιλήψεων  και  την πρόληψη  ως  προς  την Άνοια  διοργανώνει
σε συνεργασία  με  καθηγητές  νευρολογίας  επιμορφωτικά  σεμινάρια  κάθε  μήνα.